Koop-Süt Resmen Devredildi!

Category:

Kıbrıs Türk halkının köklü üretim yerlerinden biri olan Koop-Süt, Kooperatif Merkez Bankası tarafından kooperatiflere devredildi.

Bu çerçevede Kooperatif Merkez Bankası tarafından hazırlanan Koop Süt’ün hisseleri KKTC’de kayıtlı kooperatiflere satıldı. 15 sermayedar tarafından konulan 1 milyon 300 bin TL’lik sermaye ile 12 Ocak Cumartesi günü yapılan ilk Genel Kurulu sonrası Koop-Süt’ün 7 üyeli yeni yönetimini oluşturuldu.

Koop-Süt’ün yeni sahipleri, Koop-Bank yanında, Çayönü Kalkınma Koop. Ltd; Dikmen Kalkınma Koop. Ltd; Doğancı Koop Kredi Şti; Hayvancılık Koop. Ltd; Kanlıköy Koop. Kredi Şti; K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koop. Ltd; K.T. Koop. Memurları Tasarruf Koop. Ltd; K.T. Öğretmenler Koop. Ltd; Lefkoşa İktisat Koop. Ltd; Limasol Türk Koop. Bankası Ltd; Yeni Lefke Koop. Kredi Şti; Yeni Mormenekşe Kalkınma Koop. Şti. ve Yeni Vadili Koop. Kredi Şti. oldu.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Turan ve Genel Müdürü Gülhan Alp, Koop-Süt’ün kooperatiflere devredilmesi konusunda Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenledi.

TURAN

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Turan, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz Haziran ayında Koop-Süt yönetiminin kooperatiflere devredilmesi için başlatılan projenin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Üstünbu çerçevede, Koop-Süt’ün içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşması ve Koop Süt’e kaynak yaratılması için KKTC’de kayıtlı kooperatif şirketlerine hisse satışı yapıldığını anlattı.

Koop-Bank’ın yasal sınırlar içerisinde Koop-Süt Ltd’ye yeterli miktarda sermaye koyarak her türlü desteği verdiğini kaydeden Turan, “Koop-Süt’ün kısa süreli desteklerle yaşatılması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması mümkün değildi” dedi.

2001 yılında çıkarılan yeni Bankacılık Yasası hükümleri kapsamında Koop-Bank’ın finans sektörü dışındaki sektörlerden çekildiğini hatırlatan Üstün Turan, yeni Bankacılık Yasası ve denetim otoritelerinin, bankaların yetki, görev ve sorumlulukları dışında kaynak aktarımına önemli sınırlamalar getirdiğine işaret ederek, “Bu sınırlamalar Koop-Süt’e, bankanın müşterisi olan diğer özel ve tüzel kişilere vermiş olduğu finansal destek dışında başka destek vermesini imkansız kıldı” dedi.

Üstün Turan “Hep övündüğümüz kooperatif kültürümüz, Koop-Süt’ün yeniden yapılanmasına imkan sağlayacaktır” ifadesine de yer vererek, Koop-Süt’ün yeni yönetimine başarılar diledi.

ALP

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Gülhan Alp yaptığı konuşmada Koop-Bank’ın, toplumun içinden çıkmış ve her zaman toplumsal çıkarları önde tutmuş bir banka olduğunu belirterek, Koop-Süt’ün özüne döndürülmesi amacıyla kooperatiflere devredilmesi projesinin de tamamen toplumsal çıkarlar gözetilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi olduğunu, Kooperatifler Yasası’nın 1914 yılında çıkarılmasına rağmen, ilk kooperatiflerin 1909 yılında kurulduğunu anımsatan Alp, Kıbrıs Türk kooperatifçiliğinin gerçek anlamda ikinci yüzyılını yaşadığını ifade etti.

Koop-Süt konusunda da kendilerine, toplumsal çıkarlar doğrultusunda, ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirten Alp, 2006 yılından itibaren yüzde 100 Koop-Bank iştiraki olarak konumlandırılan Koop-Süt’ün, varlığını bağımsız bir şirket olarak, kendi bağımsız bütçesi ile çalışanlarının maaşını karşılayan özel bir şirket olarak sürdürdüğünü söyledi.

Bu dönemde, ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalan Koop-Süt’ün, rekabet koşullarına uygun yapısal dönüşümü ve ekonominin genel kurallarıyla uyumlu işleyişi sağlayamaması nedenleriyle mali sorunlarının arttığını ve zararını kendi kaynakları ile telafi edemez bir boyuta ulaştığını belirten Gülhan Alp, bundan kurutulmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri aktardı:

“Kıbrıs Türk halkının öz varlıklarından olan Koop-Süt’ün korunması elzemdi ve bu bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuzdu. Bu nedenle, Koop-Süt’ün özüne döndürülmesi amacıyla, KKTC’de kayıtlı kooperatif şirketlerine hisse satışı yapılması ve Koop-Süt Yönetimi’nin kooperatiflere devredilmesi projesi hazırlanmıştır. 19 Nisan 2012 tarihinde, Koop-Süt Ltd. Ana Sözleşmesi tadil edilmiş ve bu tadilatla, şirkete ait hisse sermayesi artırılarak, ülkemizde kayıtlı ve faal olan kooperatif şirketlere hisse arzı ile satışına imkan sağlanmıştır. 4 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda da, hisse devrini kolaylaştıracak şekilde Ana Sözleşme ikinci kez tadil edilmiştir. Bu tadilatla, kooperatiflere, kıymeti 100 bin TL olarak belirlenen hisselerden üç yerine, en az bir adet alarak Yönetim Kurulu’na seçilme ve oy hakkına sahip olabilmelerinin yolu açılmıştır.”

Bu süreçten sonra kooperatifleri bilgilendirmek için toplantılar yaptıklarını kaydeden Alp, “Koop-Süt yönetiminin kooperatiflere devredilmesini, Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin ikinci yüzyılının en önemli projesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

12 Ocak’ta yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, hissedarlar arasından 6 üyenin seçildiğini, Koop-Bank’ın ise 7’nci üye olarak temsil konumunda bir üyeliği olduğunu belirten Alp, “Temsiliyetin altını önemle çizmek isterim, çünkü artık Koop Süt’ün yönetimi tamamıyla kooperatiflerimize devredilmiştir” ifadelerini kullandı.

Hayvancıların ve süt üreticilerinin hem kendi çıkarlarını, hem de Koop-Süt’ü koruyacaklarına olan inancını dile getiren Alp, “Bu proje sayesinde, Koop-Süt’ün varlığı korunmuş ve geleceğe Kıbrıs Türkü’nün öz varlığı olarak taşınması için gerçek bir zemin hazırlanmıştır” dedi.

SORULAR

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Turan ve Genel Müdürü Gülhan Alp toplantıda soruları da yanıtladılar.

Kooperatif Merkez Bankası’na ait diğer işletmeler için ne planlandığının sorulması üzerine Genel Müdür Gülhan Alp, 2001 Bankalar Yasası ile Kooperatif Merkez Bankası’nın işletmelerini üç ayrı şirket olarak konumlandırdığını anlattı ve bunların Koop-Süt, Binboğa Yem Kooperatifi ile Zirai Levazım Kooperatifi olduğunu söyledi.

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE AYNI ADIMLAR…

İlk adımın mali sorunları bulunan Koop-Süt ile atıldığını kaydeden Alp, hisseleri devredilen kooperatiflerin koyduğu sermaye ile bu sorunların giderildiğini ifade etti.

Koop Süt’e 13 ilave hissedar kooperatif eklenerek, sermayedar sayısının 15’e yükseldiğine de dikkat çeken Alp, diğer işletmeler için de aynı adımların atılması düşüncesi bulunduğunu açıkladı.

Alp, kalan iki işletmeden birinin hiçbir mali sorunu bulunmadığına, diğerinin ise gelir ve gider dengesinin başa baş olduğunu söyledi.

“KOOP SÜT HALA BİR KOOPERATİF”

Genel Müdürü Gülhan Alp, “Kimin malının kime hangi hakla satıldığı? Eski yönetim ile yeni yönetim arasında ne fark olduğu?” şeklindeki bir soruya karşılık da, “Bu daha geniş bir platformda konuşulması gereken bir konu” dedi.

Koop-Süt’ün artık özerk bir yönetimle yönetileceğini, sermayesinin 1 milyon 300 bin TL olduğunu da ifade eden Alp, “Koop-Süt hala bir kooperatiftir” dedi.

Alp, Kooperatif Merkez Bankası’nın KKTC’deki bankacılık sektöründe 24 banka arasından dörtte bir aktif büyüklüğe sahip en büyük ekonomik kuruluşu olduğunu da sözlerine ekledi. 

TAGS: